Kancelaria butikowa prawa biznesu

bieżąca obsługa prawna małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce i za granicą.

Rzetelne wsparcie Twojego biznesu

Rozwiązujemy Twoje problemy, wspieramy Cię z interpretacji prawa,
a także reprezentujemy przedsądowo, przed sądami
i organami administracji publicznej

Obsługa prawna w Twoim języku

Pracujemy w języku niemieckim, angielskim i francuskim.
Tak przy okazji – mówimy również po polsku!

Obsługa prawna w Niemczech

Wspieramy Cię w interpretacji prawa niemieckiego,
zakładaniu i prowadzeniu działalności w Niemczech oraz sporach
podlegających prawu niemieckiemu

Postępowanie egzekucyjne w UE

Zarządzanie portfelem wierzytelności - od postępowania przedsądowego,
przez postępowanie sądowe do egzekucji roszczeń
na terenie Polski i za granicą.
Dostarczamy efektywne
rozwiązania dostosowane
do twoich potrzeb.
Budujemy zaufanie
od 2009r.

O nas

Doświadczenie
i jasne zasady współpracy.

Spółka partnerska Szczerba & Kasiński Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata

Spółka partnerska Szczerba & Kasiński Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata powstała w odpowiedzi na potrzeby rynkowe przedsiębiorców poszukujących kompleksowej obsługi prawnej zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, w szczególności w Niemczech, Francji i Szwajcarii.

Ważnym aspektem działalności Kancelarii jest transgraniczne świadczenie usług prawnych. 

Więcej
Pracujemy w czterech językach.
2009r.
Początek naszej drogi
Dziś
Ugruntowanie pozycji na rynku
Ciągły rozwój
Zmiana formy działalności

O nas

Spółka partnerska Szczerba & Kasiński Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata

KANCELARIA 

Spółka partnerska Szczerba & Kasiński Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata powstała w odpowiedzi na potrzeby rynkowe przedsiębiorców poszukujących kompleksowej obsługi prawnej zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, w szczególności w Niemczech, Francji i Szwajcarii. Założona na bazie ponad 8 letniego doświadczenia zawodowego przez przedstawicieli obu grup zawodów prawniczych ? radcę prawnego i adwokata ? zdobywających doświadczenie w Polsce i za granicą stanowi unikalną alternatywę dla kancelarii prawnych działających na terenie Dolnego Śląska.

W przeszłości obaj partnerzy pracowali przy trudnych i odpowiedzialnych projektach m.in. w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym umów dystrybucyjnych, obrotu nieruchomościami, prawa IT i Nowych Technologii oraz przy obsłudze korporacyjnej spółek działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. 

Ważnym aspektem działalności Kancelarii jest transgraniczne świadczenie usług prawnych. Współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi w celu zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej, w szczególności w Niemczech, Francji oraz Szwajcarii. To co nas wyróżnia to interdyscyplinarne wykształcenie zdobywane na niemieckich, francuskich oraz szwajcarskich uczelniach. Naszym atutem jest dogłębna znajomość prawa europejskiego oraz prawa niemieckiego pozwalająca na doradztwo przy złożonych projektach prowadzonych na styku kilku systemów prawnych oraz skuteczne prowadzenie spraw z udziałem podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.  

W zakresie dziedzin objętych specjalizacją Kancelaria doradza także klientom indywidualnym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Prowadzimy złożone sprawy majątkowe, w tym
w szczególności o podział majątku oraz sprawy spadkowe z udziałem obywateli polski i cudzoziemców. 

Pracujemy w następujących językach obcych: angielskim, niemieckim oraz francuskim.

ZASOBY

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy wiedzę oraz doświadczenie i know-how zdobyte na przełomie wielu lat spędzonych w Niemczech, Francji i Szwajcarii oraz przy obsłudze zagranicznych klientów na terenie Polski. Biegła znajomość języków obcych oraz kultury i lokalnych zwyczajów pozwala nam zaoferować usługę na najwyższym poziomie nie tylko na terenie Polski, ale także w relacjach transgranicznych. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia pracy i zarządzania, które prowadzą do optymalizacji czasu i kosztu świadczonej usługi prawnej. 

MISJA

Zapewnienie najwyższej jakości zindywidualizowanych usług prawnych adekwatnych do potrzeb Klientów poprzez dostarczanie innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań prawnych, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków do nieprzerwanego rozwoju i wzrostu działalności biznesowej naszych Klientów.

WIZJA

Budowa międzynarodowej sieci kancelarii o uznanej renomie, wyspecjalizowanej w świadczeniu kompleksowych usług prawnych o charakterze transgranicznym, stanowiącej alternatywę dla międzynarodowych korporacji. 

WARTOŚCI

Profesjonalizm ? pasja do zawodu oraz interdyscyplinarne wykształcenie i wieloletnie doświadczenie umożliwiają nam dostarczenie usług o najwyższej jakości. Sprzyjają temu także podział i specjalizacja pracy oraz zaangażowanie naszego zespołu. Myślimy i pracujemy nieszablonowo oraz kreatywnie. Dbamy o to, aby proponowane rozwiązania prawne odpowiadały potrzebom biznesowym naszych klientów w ramach obowiązujących przepisów prawa.  

Partnerstwo ? wyznajemy zasadę, iż podstawą wszelkich relacji, w tym także biznesowych, jest wzajemny szacunek, zaufanie oraz odpowiedzialność. Budujemy długoterminowe relacje zarówno z Klientami jak i we własnym zespole, kładąc nacisk na otwartość i możliwość swobodnego wyrażania poglądów. Oferujemy lojalność i rzetelność we wzajemnych relacjach oraz stawiamy na jasne i przejrzyste zasady współpracy.

Odpowiedzialność społeczna ? zespół Kancelarii uznaje szczególną rolę prawników jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz kształtowaniu świadomości prawnej społeczeństwa. Swoją postawą i praktyką opartą o reguły deontologii prawniczej, a także ofertą pro publico bono skierowaną do  indywidualnych przedsiębiorców w rażących przypadkach naruszenia prawa Kancelaria dąży do urzeczywistniania zasad sprawiedliwości społecznej oraz wyrównania szans i zagwarantowania równego dostępu do usług prawnych.

OBSZAR

Nasza Kancelaria służy Państwu pomocą na terenie całego kraju, a w sprawach sądowych na terenie województwa Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Lubuskiego, Zachodniopomorskiego, Łódzkiego, Opolskiego, Śląskiego i Małopolskiego oraz w Warszawie.

Partnerzy

Profesjonaliści z pasją!
Tak mówią o nas klienci.

Poznaj historię każdego z nas i przekonaj się,
że możemy być dla Ciebie rzetelnym partnerem.

Radca prawny, Partner

Sławomir
SZCZERBA

Absolwent polsko-niemieckich studiów prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (LL.B., LL.M.) i Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stosunków europejskich na Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu – Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po Paris).

Od ponad 12 lat obsługuje polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze w sprawach z zakresu prawa handlowego i gospodarczego w kontekście transgranicznym, przede wszystkim niemiecko- i francusko-polskim.

Specjalizacje

 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawo własności intelektualnej, nowych technologii i ochrony danych osobowych
 • Reprezentuje w procesach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • Prowadzi kompleksową obsługę klientów niemiecko- i francuskojęzycznych
 • pełna biegłość zawodowa w języku niemieckim, francuskim oraz angielskim

Języki

Polski, Niemiecki, Francuski, Angielski

Poznaj mnie

Adwokat, Partner

Filip
KASIŃSKI

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykształcenie i umiejętności zdobywał podczas studiów prawniczych w Szwajcarii na Uniwersytecie w Zurichu oraz w Niemczech na Uniwersytecie w Konstancji. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Humboldtów w Berlinie. Absolwent stosunków międzynarodowych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada duże doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek krajowych i zagranicznych, w tym obsłudze wielojęzycznej, w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów działających na rynku nieruchomości.

Specjalizacje

 • Prowadzi obsługę korporacyjną spółek oraz zajmuje się prawem umów handlowych
 • Kompleksowa obsługa podmiotów działających na rynku nieruchomości
 • Reprezentuje w procesach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • Prowadzi postępowania o charakterze transgranicznym
 • Pełna biegłość zawodowa w języku angielskim i niemieckim

Języki

Polski, Angielski, Niemiecki

Poznaj mnie

radca prawny, partner

Sławomir Szczerba

Absolwent polsko-niemieckich studiów prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (LL.B., LL.M.) i Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent stosunków europejskich na Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu – Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po Paris). Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2009 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Od ponad 12 lat obsługuje polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze w sprawach z zakresu prawa handlowego i gospodarczego także w kontekście transgranicznym. Doradza przy wyborze formy działalności, tworzeniu spółek, ich obsłudze oraz restrukturyzacji. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Zajmuje się prawem umów w obrocie gospodarczym, porozumieniami i praktykami ograniczającymi lub naruszającymi konkurencję oraz problematyką klauzul abuzywnych w obrocie B2C. Prowadzi projekty związane z handlem elektronicznym oraz uczestniczy we wdrożeniach aplikacji w części dotyczącej sporządzania i weryfikacji regulaminów oraz polityk bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Występuje w sporach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Prowadzi obsługę podmiotów z krajów niemiecko- i francuskojęzycznych. Pracę zawodową łączy z działalnością pro publico bono na rzecz przedsiębiorców i rozwoju prawa. Prywatnie pasjonat technologii, lotnictwa oraz sportów zimowych i żeglarstwa.

 • specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawie własności intelektualnej, nowych technologii i ochrony danych osobowych
 • reprezentuje w procesach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • prowadzi kompleksową obsługę klientów niemiecko- i francuskojęzycznych
 • pełna biegłość zawodowa w języku niemieckim, francuskim oraz angielskim

adwokat, partner

Filip Kasiński

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykształcenie i umiejętności zdobywał podczas studiów prawniczych w Szwajcarii na Uniwersytecie w Zurichu oraz w Niemczech na Uniwersytecie w Konstancji. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Humboldtów w Berlinie. Absolwent stosunków międzynarodowych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek i umów handlowych, a także prawie nieruchomości, prawie budowlanym oraz rolnym. Praktykuje w obszarze prawa nowych technik. Posiada duże doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek krajowych i zagranicznych, w tym obsłudze wielojęzycznej, w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Znajomość języków obcych wykorzystuje doradzając klientom zagranicznym oraz prowadząc postępowania o charakterze transgranicznym. Prowadzi obsługę prawną w języku angielskim i niemieckim.

W ramach prowadzonej praktyki prawnej zajmuje się w szczególności bieżącym doradztwem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, obsługą organów spółek prawa handlowego i doradztwem dla członków organów spółek, planowaniem i realizacją prawnych aspektów transakcji gospodarczych, w tym kontraktów handlowych i zmian dotyczących struktur prawnych przedsiębiorców. Zapewnia kompleksową obsługę prawną transakcji na rynku nieruchomości, obejmującą procesy inwestycyjne i obrót nieruchomościami zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz administracyjnych.

 • specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek oraz prawie umów handlowych
 • prowadzi kompleksową obsługę podmiotów działających na rynku nieruchomości
 • reprezentuje w procesach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • prowadzi postępowania o charakterze transgranicznym
 • pełna biegłość zawodowa w języku angielskim i niemieckim

Logo Adwokatura Polska

Usługi prawne

Poznaj pełen
zakres naszych usług.

zapewniamy kompleksową obsługę prawną w następujących
dziedzinach prawa.

Kompleksowa obsługa prawna spółek
Własność intelektualna
IT & Nowe technologie
Ochrona danych osobowych
Prawo konkurencji i antymonopolowe
Franczyza i dystrybucja
Umowy i transakcje handlowe
Prawo transportowe
Prawo nieruchomości
Prawo pracy
Prawo europejskie i postępowania transgraniczne
Postępowania sądowe i administracyjne
Poznaj gotowe produkty naszej kancelarii

Usługi

Kompleksowa obsługa prawna spółek

Kompleksowa obsługa prawna spółek oferowana przez Kancelarię obejmuje obsługę prawną spółek począwszy od ich tworzenia, poprzez bieżącą obsługę, restrukturyzację i przekształcenia oraz postępowania likwidacyjne. Naszymi Klientami są spółki krajowe i zagraniczne, które posiadają w Polsce oddziały albo spółki-córki. W zakresie obsługi korporacyjnej naszych Klientów działających na terenie Niemiec i Szwajcarii Kancelaria ściśle współpracuje z lokalnymi kancelariami zagranicznymi, w szczególności na terenie Niemiec, Francji i Szwajcarii.

Kompleksowa obsługa prawna spółek obejmuje:

 • wsparcie w doborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • tworzenie, negocjowanie oraz zmianę umów i statutów spółek oraz przygotowywanie porozumień wspólników / akcjonariuszy, tzw. shareholders? agreement
 • tworzenie regulacji wewnętrznych organów spółek, w tym regulaminów ich funkcjonowania
 • przygotowywanie uchwał organów spółek i protokołów ich posiedzeń
 • reprezentację na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy
 • doradztwo dotyczące tworzenia oraz funkcjonowania spółek prawa niemieckiego i prawa szwajcarskiego oraz pomoc w ich zakładaniu za pośrednictwem zagranicznych kancelarii  prawnych
 • zakładanie oddziałów przedsiębiorców zagranicznych na terenie Polski
 • przeprowadzanie procedur łączenia i podziału spółek, przekształcanie formy prawnej spółek, i ich likwidacji
 • przeprowadzanie transakcji sprzedaży aktywów w spółkach: w formułach share deal i asset deal
 • doradztwo dotyczące pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie, w tym w zakresie procedur podwyższania kapitału zakładowego, dopłat i pożyczek udzielanych przez wspólników
  i akcjonariuszy na rzecz spółki
 • doradztwo dotyczące odpowiedzialności członków organów spółek
 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikami i członkami organów spółki
 • tworzenie umów konsorcjalnych i doradztwo przy projektach realizowanych w ramach konsorcjum
 • reprezentację w procesach sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki oraz za szkody wyrządzone spółce
 • reprezentację w procesach sądowych o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał podejmowanych na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszu
 • reprezentowanie przed organami państwowymi, w tym przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • przeprowadzanie due dilligence przedsiębiorstwa
 • przygotowywanie umów inwestycyjnych, doradztwo przy inwestowaniu Private Equity / Venture Capital
 • doradztwo i reprezentowanie przedsiębiorcy przy inwestycjach funduszy kapitałowych
 • obsługę prawną fundacji i stowarzyszeń

Usługi

Własność intelektualna

Własność intelektualna jest ważna w każdym przedsiębiorstwie, nie tylko w branży IT. Ochrona własności intelektualnej, w tym praw autorskich do grafik, logotypów, książek czy artykułów, a także oprogramowania i baz danych oraz know how i praw własności przemysłowej wymaga profesjonalnego doradztwa prawnego celem należytego zabezpieczenia interesów podmiotu praw własności intelektualnej – przedsiębiorcy albo osoby fizycznej.

Zapewniamy wsparcie w zakresie ochrony praw na dobrach niematerialnych obejmujące w szczególności:

 • przygotowywanie umów dotyczących wykorzystywania i przenoszenia praw niematerialnych,
 • opracowywanie zagadnień dotyczących obrotu dobrami niematerialnymi, w tym postaciami z gier komputerowych oraz wirtualnymi ruchomościami i nieruchomościami
 • opracowywanie dokumentacji do handlu prawami w obszarze Virtual Reality (VR)
 • reprezentowanie w sprawach własności intelektualnej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w postępowaniach o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony wizerunku oraz sporządzenie umów o wykorzystanie wizerunku, np. w kampaniach reklamowych, sesjach zdjęciowych, materiałach video
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z tworzeniem, wykorzystywaniem i przenoszeniem baz danych oraz reprezentowanie w spraw związanych z rejestracją baz danych

Usługi

IT & Nowe technologie

W związku z dynamicznym rozwojem branży “IT & Nowe technologie” zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w zakresie wdrażania projektów IT dla wykonawców z branży oraz przedsiębiorców zamawiających usługi informatyczne. Wspieramy startupy z branży IT & Nowe technologie w zakresie przygotowywania studium wykonalności, organizowania ram prawnych planowanych przedsięwzięć IT oraz ich wdrożeń. Świadczymy usługi na rzecz operatorów sklepów internetowych oraz innych podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną, w szczególności pod kątem przestrzegania przepisów o ochronie konsumentów.

Główne obszary specjalizacji obejmują:

 • opracowywanie studium wykonalności planowanych przedsięwzięć IT z uwzględnieniem ryzyk i istniejących ograniczeń prawnych
 • doradzanie, przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów o dzieło oraz umów o przeniesienie własności intelektualnej z developerami, grafikami i innymi twórcami projektów IT, a ponadto umów dla producentów i dystrybutorów oprogramowania, przedsiębiorstw wdrażających i serwisujących systemy informatyczne, oferujących rozwiązania chmurowe (cloud computing), dostawców hostingu i innych rozwiązań serwerowych, właścicieli serwisów internetowych, twórców i operatorów stron internetowych, agencji interaktywnych, dostawców Internetu
 • przygotowywanie i opiniowanie ogólnych warunków świadczenia usług, w tym regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną oraz polityk prywatności i wprowadzanie do nich zmian
 • obsługę branży e-commerce, w tym przygotowywanie i opiniowanie regulaminów sklepów internetowych oraz wdrażanie nowych rozwiązań i platform
 • wsparcie w tworzeniu i rozwoju startupów w zakresie wyboru formy realizacji projektu, przygotowania umów dla zespołu oraz umów inwestycyjnych, poprzez wdrożenie projektów IT
 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów licencyjnych na oprogramowanie, umów gwarancyjnych i serwisowych, umów na dostawy sprzętu komputerowego
 • przygotowywanie audytów przetwarzania danych osobowych, doradztwo w zakresie ?przepływu? danych w przedsiębiorstwie, przygotowywanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • doradztwo prawne w zakresie reklamy, mediów i Internetu,
 • zakładania spółek celowych na potrzeby projektów IT
 • reprezentację w procesach sądowych

Usługi

Ochrona danych osobowych

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych na gruncie przepisów prawa krajowego i prawa europejskiego. Obsługa prawna obejmuje w szczególności:

 • wdrożenie w przedsiębiorstwie polityki ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i prawa europejskiego
 • screening przedsiębiorstwa pod kątem identyfikacji procesów związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych, w tym analizę stopnia realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych
 • weryfikację prawnych i organizacyjno-technicznym procesów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie
 • przygotowywanie koncepcji ochrony danych osobowych
 • doradztwo w zakresie przekazywania danych osobowych do państw trzecich
 • konsultacje prawne dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za realizację obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych
 • doradztwo dotyczące interpretacji i stosowania przepisów RODO, w tym wytycznych formułowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • zaproponowanie i wdrożenie mechanizmów dostosowujących regulacje wewnętrzne przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego
 • opracowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych, wzorów zgody na przetwarzanie danych osobowych, rejestru czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, polityki zgłaszania naruszeń danych osobowych oraz usuwania lub minimalizowania skutków zaistniałych naruszeń
 • bieżące doradztwo w sprawach dotyczących danych osobowych dla administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych
 • przygotowywanie odpowiedzi na żądania osób kierujących zgłoszenia dotyczące ich danych osobowych
 • przygotowywanie niezbędnych wniosków, zgłoszeń i notyfikacji do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • asystowanie podczas postępowań kontrolnych przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • reprezentację przed organami regulacyjnymi właściwymi do spraw związanych z ochroną danych osobowych, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • reprezentację w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących danych osobowych

Usługi

Prawo konkurencji i antymonopolowe

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w obszarze publicznego i prywatnego prawa konkurencji opracowując kompleksowe rozwiązania biznesowe w relacji B2B oraz B2C:

 • analizujemy umowy oraz działania i praktyki przedsiębiorców pod kątem ich zgodności z polskim i unijnym prawem konkurencji
 • oferujemy wsparcie dla przedsiębiorców w przypadku popełniania przez ich konkurentów czynów nieuczciwej konkurencji (tzw. private enforcement)
 • reprezentujemy klientów w sprawach  niedozwolonych opłat półkowych, nieuczciwej reklamy oraz naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • świadczymy kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców w budowaniu relacji z konsumentami w szczególności weryfikujemy zgodność przyjętych rozwiązań pod kątem klauzul niedozwolonych oraz ustawy o prawach konsumenta, instytucji rękojmi, gwarancji, prawa odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa
 • opracowujemy umowy, regulaminy, wzorce umów w obrocie B2C
 • zapewniamy obsługę prawną w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Usługi

Franczyza i dystrybucja

Franczyza jako jeden z systemów sprzedaży obok umów dystrybucyjnych cieszy się nieustanną popularnością. Ścisła współpraca pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi przedsiębiorstwami wymaga profesjonalnego doradztwa prawnego po obu stronach umowy.

Doradzamy w wyborze właściwej formy współpracy zarówno na etapie tworzenia systemu franczyzy jak i przystępowania do takiego systemu:

 • sporządzamy, opiniujemy oraz negocjujemy projekty umów franczyzowych oraz dystrybucyjnych
 • analizujemy umowy oraz porozumienia stron pod kątem naruszenia prawa konkurencji (zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję)
 • dokonujemy wykładni postanowień umownych celem ustalenia zakresu praw i obowiązków stron
 • analizujemy umowy pod kątem możliwości ich wypowiedzenia
 • egzekwujemy na drodze przedsądowej i sądowej prawa i obowiązki stron wynikające z umów franczyzowych i dystrybucyjnych w zakresie dozwolonym przez prawo

Usługi

Umowy i transakcje handlowe

Opracowujemy, negocjujemy oraz weryfikujemy umowy i porozumienia zawierane w obrocie gospodarczym przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb oraz standardów przyjętych w danej branży:

 • pomagamy w wyborze rodzaju umowy i formy jej zawarcia oraz w ustanowieniu warunków brzegowych dla założonych celów biznesowych
 • sporządzamy, opiniujemy oraz negocjujemy projekty umów, porozumień i ogólnych warunków umów (OWU) pod kątem potrzeb biznesowych oraz klauzul niedozwolonych w obrocie B2C
 • dokonujemy wykładni postanowień umownych celem ustalenia zakresu praw i obowiązków stron
 • egzekwujemy na drodze przedsądowej i sądowej prawa i obowiązki stron
 • przygotowujemy i negocjujemy listy intencyjne, klauzule o zachowaniu poufności, klauzule wyłączności oraz klauzule o zakazie konkurencji
 • przygotowujemy złożone umowy inwestycyjne, doradzamy przy inwestowaniu Private Equity / Venture Capital

Usługi

Prawo transportowe

Prawo transportowe ze względu na swój międzynarodowy charakter oraz różnice kulturowe wymaga od uczestników obrotu towarowego znajomości prawa krajowego i międzynarodowego, w tym tzw. norm kolizyjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obsługujemy Klientów z branży transportowej (przewóz towarów) i spedycyjnej w ruchu krajowym i międzynarodowym. Nasza pomoc obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów przewozu, spedycji oraz ogólnych warunków przewozu i innych umów dotyczących przewozu towarów zarówno na obrocie krajowym, jak i zagranicznym, w tym na gruncie Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG)
 • tworzenie kontraktów handlowych w oparciu o Międzynarodowe Reguły Handlu (INCOTERMS)
 • przygotowanie i opiniowanie wzorów zleceń transportowych
 • opiniowanie umów zakupu, leasingu oraz dzierżawy pojazdów, umów o usługi remontu i modernizacji pojazdów, dzierżawy obiektów infrastruktury transportowej
 • reprezentowanie w procesach sądowych dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów przewozowych (uszkodzony towar, ubytki towaru, opóźnienia w dostawie, dochodzenie odszkodowania w ramach postępowania reklamacyjnego i sądowego)
 • reprezentowanie przed zakładem ubezpieczeń
 • pozasądową i sądową windykację należności od kontrahentów
 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej w obszarze transportu krajowego i międzynarodowego, wybór optymalnej formy prawnej działalności, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
 • prawo pracy w obszarze transportowym (m.in. wybór optymalnego systemu czasu pracy w transporcie i logistyce, kształtowanie systemu wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzenia w transporcie (ryczałty za noclegi kierowców)
 • reprezentacja przed Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Celnym i Skarbowym
 • prawo transportowe – wykładnia przepisów

Usługi

Prawo nieruchomości

Kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości i zapewnia kompleksową obsługę prawną transakcji na rynku nieruchomości. Obsługujemy inwestorów instytucjonalnych: deweloperów, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorstwa budowalne (generalnych wykonawców i podwykonawców), zarządców nieruchomości, pośredników nieruchomości, jak i inwestorów indywidualnych krajowych i zagranicznych.

Kancelaria prowadzi stałą współpracę z kancelariami notarialnymi na terenie Dolnego Śląska oferując kompleksową obsługę adwokacko-notarialną na każdym etapie realizacji danego przedsięwzięcia, co minimalizuje ryzyko transakcyjne i usprawnia procesy, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa prawnego i unikalną usługę o najwyższej jakości.

Główne obszary specjalizacji obejmują:

 • badanie i ocenę stanu prawnego nieruchomości
 • identyfikowanie i minimalizację ryzyka transakcyjnego
 • sporządzenie i weryfikację umów w obrocie nieruchomościami
 • prowadzenie negocjacji warunków nabycia i zbycia nieruchomości wszystkich rodzajów
 • doradztwo przy nabywaniu nieruchomości o szczególnych wymogach, w tym nieruchomości rolnych i leśnych
 • negocjowanie i sporządzanie umów z uczestnikami procesu budowlanego (generalni wykonawcy, architekci, projektanci, nadzorcy budowlani)
 • doradztwo przy procesach komercjalizacji nieruchomości
 • przygotowywanie umów dotyczących korzystania z nieruchomości, najmu, zarządzania obiektami
 • udział w projektach dotyczących budownictwa komercyjnego: obiekty biurowe, hotelowe, magazynowe, centra handlowe
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących uzyskiwania zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych w ramach realizacji procesu budowlanego, w szczególności pozwoleń na budowę oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do nabycia nieruchomości, w tym przy uzyskiwaniu zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
 • przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji dotyczącej finansowania nabycia nieruchomości w tym za pomocą kredytu, leasingu
 • przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji związanej z leasingiem zwrotnym nieruchomości
 • dokonywanie wpisów w księdze wieczystej (np. zmiany własnościowe wskutek nabycia nieruchomości albo spadkobrania, wpisy hipotek przymusowych)
 • doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości deweloperskich (weryfikacja umów rezerwacyjnych, negocjowanie umów deweloperskich i umów sprzedaży nieruchomości, weryfikacja pod kątem klauzul niedozwolonych)
 • reprezentowanie i kontakty z notariuszem przy dokonywaniu czynności prawych wymagających udziału notariusza
 • przygotowywanie nieruchomości na potrzeby procesów budowlanych (podział/scalanie/rozgraniczanie nieruchomości)
 • opracowanie dokumentacji i reprezentowanie w sprawach dotyczących zmian w planach zagospodarowania przestrzennego / o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych:
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • unieważnianie i ubezskutecznianie zawartych umów
  • zasiedzenie nieruchomości
  • postępowania spadkowe
  • zniesienie współwłasności
  • ustanawianie służebności/dokonywanie zmian treści służebności
  • postępowania rozgraniczeniowe
  • postępowania o naruszenie posiadania
 • doradztwo w zakresie sukcesji i dziedziczenia gospodarstw rolnych

Usługi

Prawo pracy

Wspieramy przedsiębiorców, zarządy spółek oraz działy HR w doborze właściwej formy zatrudnienia oraz w sporządzaniu dokumentacji i rozwiązywaniu bieżących problemów pracowniczych (prawo pracy); specjalizujemy się w obsłudze agencji zatrudnienia (ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych) i zagadnieniach transgranicznego delegowania pracowników.

Główne obszary specjalizacji obejmują:

 • przygotowywanie umów dotyczących świadczenia pracy i usług
 • obsługę agencji pracy tymczasowej, przygotowanie pakietu dokumentacji związanego ze świadczeniem pracy tymczasowej
 • opracowywanie zagadnień związanych z transgranicznym delegowaniem pracowników w ramach prawa polskiego i europejskiego
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania
 • przygotowywanie polityk social media w przedsiębiorstwie, regulujących zasady korzystania z kont e-mail, komunikatorów społecznościowych, portali społecznościowych
 • przygotowywanie umów (kontraktów managerskich) dla członków organów zarządzających przedsiębiorstwem
 • reprezentacja w sporach związanych z roszczeniami z zakresu prawa pracy
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy
 • wsparcie w zakresie klauzul antykonkurencyjnych i klauzul poufności, powierzeniu mienia
 • przygotowanie procesu dotyczącego restrukturyzacji przedsiębiorstwa, w tym zakresie przejmowania zakładu pracy
 • przeprowadzania weryfikacji dokumentacji pracowniczej w przedsiębiorstwie pod kątem zgodności z przepisami prawa
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • regulacje prawne dotyczące pracy zdalnej
 • reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach kontrolnych, przed organami państwowymi, w tym przed Państwową Inspekcją Pracy
 • opracowywanie zagadnień ochrony danych osobowych w stosunkach pracowniczych
 • prawo pracy w ujęciu międzynarodowym

Usługi

Prawo europejskie i postępowania transgraniczne

Prawo europejskie stanowi źródło prawa w każdym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, a ponadto przejawia się w praktycznie każdej dziedzinie życia.  Ze względu na pierwszeństwo stosowania, prawo europejskie nie może być pomijane przez strony stosunków prawnych – musi być uwzględniane na równi z krajowymi przepisami.

Od wielu lat zajmujemy się wykładnią i stosowaniem prawa europejskiego i międzynarodowego. Szczególną specjalizacją są postępowania transgraniczne, w szczególności w relacjach polsko-niemieckich i polsko-francuskich. W sposób profesjonalny i rzetelny udzielimy Państwu informacji i pomocy w sprawach dotyczących prawa polskiego i prawa europejskiego, natomiast za pośrednictwem zagranicznych kancelarii partnerskich pomożemy Państwu także w zakresie reprezentacji przed sądami niemieckimi i francuskimi.

Główne obszary specjalizacji obejmują:

 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych na terenie państw Unii Europejskiej w oparciu o tytuły egzekucyjne wystawione w Polsce lub w innych państwach Unii Europejskiej
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych na terenie Polski w oparciu o tytułu egzekucyjne wystawione w państwach Unii Europejskiej
 • prowadzenie postępowań dotyczących upadłości transgranicznej, w tym w zakresie: inicjowania ogłoszenia głównego postępowania upadłościowego i wtórnego postępowania upadłościowego, reprezentowania wierzycieli w transgranicznym postępowaniu upadłościowym, zgłaszania wierzytelności w ramach transgranicznego postępowania upadłościowego
 • międzynarodowe postępowania dotyczące podziału majątku oraz spraw spadkowych
 • w ramach ścisłej współpracy z lokalnymi kancelariami zagranicznymi wspieramy i koordynujemy obsługę prawną naszych Mandantów w postępowaniach sądowych przed sądami, w szczególności na terenie Niemiec, Francji i Szwajcarii

Usługi

Postępowania sądowe i administracyjne

Oferta Kancelarii obejmuje wszystkie postępowania sądowe i administracyjne na wszystkich etapach postępowań. Prowadzimy postępowania sądowe i reprezentujemy Klientów na każdym etapie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym i organami administracji publicznej.

Główne obszary specjalizacji obejmują:

 • przeprowadzanie analizy i oceny roszczeń przysługujących naszym Mandantom pod kątem doboru optymalnej strategii procesowej
 • doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnych kroków prawnych pod kątem kryteriów przekazanych przez naszych Klientów (koszt postępowania, czas postępowania, zakres postępowania dowodowego etc.)
 • reprezentację w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych
 • reprezentację przed sądami pracy w sprawach ze stosunków pracowniczych
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej wszystkich szczebli oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • reprezentację w sprawach cywilnych i gospodarczych w postępowaniach przedsądowych (mediacja, negocjacje ugodowe)
 • w ramach współpracy z lokalnymi kancelariami zagranicznymi koordynujemy i wspieramy naszych Mandantów w postępowaniach prowadzonych przez sądami zagranicznymi, w szczególności na terenie Niemiec, Francji i Szwajcarii
 • reprezentację przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych i Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach zamówień publicznych
 • reprezentację przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Produkty prawne

Gotowe produkty.
Z myślą o Tobie.

Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NASZYCH KLIENTÓW STWORZYLIŚMY BAZĘ GOTOWYCH PRODUKTÓW PRAWNYCH. SPRAWDŹ I SAM ZDECYDUJ.

Ekspresowa pomoc prawna
Służymy pilnym wsparciem w nagłych sytuacjach dostarczając usługi prawne w możliwie najkrótszym czasie. Oferowany produkt wychodzi naprzeciw potrzebom Klientów, którzy z różnych względów - często przez siebie niezawinionych - potrzebują pilnej porady prawnej np. w celu podjęcia ważnej decyzji, wniesienia środka zaskarżenia, zabezpieczenia roszczeń albo weryfikacji umowy.
Pakiet deweloperski
Kompleksowa usługa doradztwa prawnego w przypadku, gdy planujesz nabyć nieruchomość od dewelopera, począwszy od negocjacji z deweloperem poprzez weryfikację umów: rezerwacyjnej, deweloperskiej i umowy przenoszącej własność nieruchomości, aż do zawarcia ww. umów.
Pakiet "spółka"
Jeżeli rozważasz prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego pomożemy Ci w doborze odpowiedniej dla Ciebie struktury prawnej, przygotujemy niezbędne dokumenty oraz przeprowadzimy Cię przez cały proces tworzenia i rejestracji wybranej przez Ciebie spółki.
Pakiet "ochrony danych osobowych"
Audyt wewnętrzny stanu ochrony danych osobowych oraz wdrożenie w Twoim przedsiębiorstwie polityki ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (RODO) i potrzebami Twojego przedsiębiorstwa.
Pakiet "zmarnowany urlop"
Oferta przeznaczona dla osób, których urlop nie przebiegał zgodnie z warunkami zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych. Dochodzimy odszkodowania i zadośćuczynienia od organizatorów turystyki.
Pakiet windykacyjny
Kompleksowe działanie prawne Kancelarii mające na celu spłatę długu przez Twojego dłużnika oraz opracowanie odpowiednich klauzul umownych i procedur w celu przeciwdziałania zatorom płatniczym.
Pakiet dla agencji pracy tymczasowej
Oferta dedykowania dla podmiotów rozpoczynających działalność agencji pracy tymczasowej lub delegujących pracowników za granicę.
SZKOLENIE "Umowy w obrocie gospodarczym"
Przeprowadzimy szkolenie albo cykl szkoleń dla Ciebie i Twoich pracowników z zakresu poprawnego zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym.
Pakiet "regulamin sklepu internetowego"
Kompleksowe wsparcie w zakresie stworzenia modelu sprzedaży internetowej, sporzadzenia regulaminu sklepu internetowego oraz jego wdrożenia.
Ogólne Warunki Umów
Pakiet skierowany do przedsiębiorców, którzy regularnie zawierają umowy i zamierzają uregulować istotne dla nich kwestie prawne we wzorcu umownym w tzw. OWU.
Inkubator dla Start-Up'ów
Oferujemy profesjonalne doradztwo i kompleksową obsługę prawną dla start-upów z punktu widzenia rozwijanej technologii oraz otoczenia biznesowego.
Pakiet "windykacja w Niemczech"
Oferta dedykowana przedsiębiorcom prowadzącym wymianę handlową z przedsiębiorstwami mającymi siedzibę na terenie Niemiec, a także osobom prywatnym. Windykacja w Niemczech prowadzona jest w języku niemieckim, w zakresie postępowania przedsądowego z zachowaniem wymogów prawa niemieckiego, natomiast w zakresie postępowania sądowego według prawa właściwego dla windykowanej wierzytelności.
Pakiet "windykacja we Francji"
Oferta dedykowana przedsiębiorcom prowadzącym wymianę handlową z przedsiębiorstwami mającymi siedzibę na terenie Francji, a także osobom prywatnym. Windykacja we Francji prowadzona jest w języku francuskim.

Produkty prawne

Pakiet deweloperski

W ramach kompleksowej usługi Kancelaria wspiera swoich Mandantów przy nabywaniu nieruchomości z rynku pierwotnego od deweloperów.

Pakiet obejmuje:

 1. weryfikację stanu prawnego nieruchomości
 2. analizę umów rezerwacyjnych, deweloperskich, sprzedaży
 3. negocjowanie projektów umów, w tym kolejnych zmian zgodnie z rekomendacjami Kancelarii i ustaleniami stron
 4. kontakt z kancelarią notarialną oraz udział i asystowanie we wszystkich czynnościach przed notariuszem
 5. weryfikację prawidłowości dokonywanych przez Sąd wpisów do ksiąg wieczystych
 6. pokrycie wszelkich kosztów notarialnych związanych z zawieranymi umowami – w przypadku skorzystania ze wskazanej kancelarii notarialnej

Produkty prawne

Pakiet ?spółka?

Jeżeli planujesz utworzenie spółki prawa handlowego Kancelaria oferuje kompleksową usługę od momentu rozpoczęcia uzgadniania koncepcji utworzenia spółki do uzyskania prawomocnego wpisu spółki w rejestrze publicznym.

Pakiet obejmuje:

 1. przygotowanie projektu umowy / statutu spółki
 2. przygotowanie wszystkich innych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki w rejestrze publicznym
 3. kontakt z kancelarią notarialną oraz udział i asystowanie we wszystkich czynnościach przed notariuszem niezbędnych do utworzenia spółki
 4. przygotowanie kompletu dokumentacji w postępowania rejestrowym oraz wniosku o rejestrację
 5. prowadzenie postępowania rejestrowego zakończonego prawomocnym wpisem spółki do rejestru sądowego

Produkty prawne

Pakiet ?ochrony danych osobowych?

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie wdrożenia w przedsiębiorstwie polityki ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i prawa europejskiego.

Pakiet obejmuje:

 1. screening przedsiębiorstwa pod kątem identyfikacji procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym analizę stopnia realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych
 2. konsultacje prawne dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za realizację obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych
 3. opracowanie koncepcji ochrony danych osobowych
 4. zaproponowanie i wdrożenie mechanizmów dostosowujących regulacje wewnętrzne przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego
 5. przygotowanie polityki ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie
 6. opracowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych
 7. reprezentacji przez organami regulacyjnymi właściwymi do spraw związanych z ochroną danych osobowych

Produkty prawne

Pakiet ?zmarnowany urlop?

Jeżeli jesteś rozczarowany jakością usług turystycznych oraz zamierzasz dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za zmarnowany urlop Kancelaria oferuje kompleksową usługę wsparcia zarówno w trakcie urlopu, jak i po powrocie w zakresie uzyskania należnych świadczeń jak i uzyskania pomocy w zabezpieczeniu dowodów celem późniejszego dochodzenia roszczeń.

Pakiet obejmuje:

 1. pilną pomoc podczas pobytu na urlopie
 2. pomoc w zabezpieczeniu dowodów nienależytego wykonania usług turystycznych
 3. analizę przysługujących roszczeń w zakresie odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym oszacowanie kwot odszkodowania i zadośćuczynienia na podstawie przyjętych wytycznych i zwyczajów branżowych,
 4. prowadzenie postępowania przedsądowego z organizatorem turystyki
 5. sporządzenie wezwań do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia względem organizatora turystyki
 6. przygotowanie pozwu o zapłatę odpowiednich kwot odszkodowania i zadośćuczynienia
 7. reprezentację w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji
 8. windykację zasądzonych przez sąd należności od organizatora turystyki

Produkty prawne

Pakiet windykacyjny

To idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy z reguły nie mają problemów z zatorami płatniczymi, niemniej posiadają pojedyncze niespłacone wierzytelności, które chcieliby oddać do windykacji. To także idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nie korzystali jeszcze ze wsparcia prawnego przy windykacji i którzy chcieliby przetestować usługę.

Pakiet obejmuje:

 1. analizę wierzytelności i możliwości jej sądowego dochodzenia
 2. screening dłużnika pod kątem stanu jego wypłacalności
 3. przygotowanie i wystosowanie dwóch wezwań do zapłaty
 4. prowadzenie negocjacji ugodowych z dłużnikiem
 5. sporządzenie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia na warunkach uzgodnionych z Klientem i jego dłużnikiem
 6. ustalenie mechanizmu zabezpieczenia płatności na rzecz wierzyciela w ugodzie zawieranej z dłużnikiem

Produkty prawne

Pakiet dla agencji pracy tymczasowej

Zamierzasz prowadzić agencję pracy tymczasowej, a może masz zamiar delegować swoich pracowników do pracy za granicą? Kancelaria oferuje kompleksowy pakiet wdrożeniowy dla podmiotów rozpoczynających działalność agencji pracy tymczasowej, albo zamierzających delegować swoich pracowników w celu doraźnego świadczenia usług za granicą.

Pakiet obejmuje:

 1. reprezentowanie w postępowaniach o wpis podmiotu do rejestru agencji pracy tymczasowej
 2. opracowanie regulaminu świadczenia pracy tymczasowej
 3. przygotowanie projektu umowy pomiędzy pracownikiem, a agencją pracy tymczasowej
 4. przygotowanie projektu umowy pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą użytkownikiem
 5. przygotowanie niezbędnych dla prowadzenia agencji pracy tymczasowej projektów informacji, oświadczeń i zaświadczeń
 6. przygotowanie procesu delegowania pracowników do pracy za granicę, np. w celu świadczenia usług na rzecz podmiotów mających siedzibę poza granicami Polski

Produkty prawne

SZKOLENIE ?Umowy w obrocie gospodarczym?

Nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, każdego dnia zawieramy szereg umów o mniejszej lub większej doniosłości prawnej, przy czym dla przedsiębiorcy umowy stanowią podstawę prawną dla generowanego obrotu. Umowa może zostać zwarta nie tylko pisemnie czy ustnie, ale także ? wobec nowoczesnych form komunikacji ? za pośrednictwem poczty e-mail czy komunikatorów internetowych. Przedsiębiorcy i ich pracownicy powinni zatem znać podstawowe zasady zawierania umów, praw i obowiązków związanych z ich wykonywaniem, a także konsekwencji nienależytego wykonywania umów i możliwości ich rozwiązywania.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz ich pracowników i ma na celu krok po kroku przeprowadzić uczestników przez proces poprawnego zawierania umów, w tym ustalania momentu zawarcia umowy i okresu związania stron ofertą oraz poprawnego stosowanego przez przedsiębiorcę formularza umowy. Na szkoleniu zostaną omówione zasady reprezentacji przedsiębiorców, podstawowe narzędzia weryfikacji przedsiębiorców i ich stanu wypłacalności. Ponadto przedstawione zostaną zasady wykonywania umów oraz obowiązki stron niezbędne do zabezpieczenia praw w razie ewentualnego nienależytego wykonaniu umowy. Szkolenie może również stanowić punkt wyjścia do wprowadzenia w przedsiębiorstwie odpowiednich procedur w zakresie zawierania i zabezpieczania umów.

Szkolenie ma formułę otwartą na zasadzie warsztatów, podczas których uczestnicy będą mogli omawiać sytuacje, z którymi zetknęli się w przeszłości. Tematyka szkolenia może zostać dopasowana pod indywidualne potrzeby przedsiębiorcy, w tym konkretne zagadnienia prawne albo konkretny typ umowy.

Produkty prawne

Pakiet "regulamin sklepu internetowego"

Jeżeli zamierzasz otworzyć sklep internetowy i potrzebujesz pomocy w zakresie budowy modelu sprzedaży oraz stworzenia dokumentacji, albo gdy zamierzasz dostosować sklep do aktualnych wymogów prawa.

Pakiet obejmuje:

 1. Audyt planowanego lub istniejącego modelu sprzedaży
 2. Opracowanie modelu sprzedaży w oparciu o przekazane założenia
 3. Sporządzenie regulaminu sklepu internetowego oraz załączników wymaganych przez prawo w zakresie ochrony praw konsumenta
 4. Asysta w wdrożeniu dokumentacji

Produkty prawne

Ogólne Warunki Umów

Ogólne Warunki Umów to wzorce umowne, które stosowane są w obrocie gospodarczym celem uregulowania praw i obowiązków stron związanych z zawieranymi transakcjami.

Pakiet obejmuje:

 1. Audyt procesu zawierania umów
 2. Analiza branży, w której działa przedsiębiorca
 3. Opracowanie modelu sprzedaży / zakupów w oparciu o wyniki audytu
 4. Sporządzenie wzorca
 5. Asysta w wdrożeniu

Produkty prawne

Inkubator dla Start-Up'ów

Wsparcie prawne młodych przedsiębiorców począwszy od studium wykonalności do stworzenia ram prawnych dla rozwijanej technologii i negocjacje z funduszami inwestycyjnymi.

Produkty prawne

Pakiet "windykacja w Niemczech"

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie odzyskiwania wierzytelności od dłużników mających siedzibę na terenie Niemiec w obrocie B2B i B2C. Postępowanie prowadzone jest w języku niemieckim przez niemieckojęzycznych prawników Kancelarii z zachowaniem wymogów prawa niemieckiego, a także – jeśli zachodzi taka potrzeba – przez zagraniczne kancelarie prawne, z którymi Kancelaria współpracuje.

Pakiet obejmuje:

 1. analizę wierzytelności i możliwości jej sądowego dochodzenia (prawo właściwe, jurysdykcja, terminy przedawnienia)
 2. przygotowanie i wystosowanie dwóch wezwań do zapłaty
 3. kontakt telefoniczny oraz mailowy z dłużnikiem
 4. prowadzenie negocjacji ugodowych z dłużnikiem
 5. sporządzenie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia na warunkach uzgodnionych z Klientem i jego dłużnikiem
 6. ustalenie mechanizmu zabezpieczenia płatności na rzecz wierzyciela w ugodzie zawieranej z dłużnikiem
 7. doradztwo prawne w zakresie usprawnienia obsługi wierzytelności powstających w przyszłości

Korzyści:

 • dostęp do profesjonalnej obsługi zagranicznych wierzytelności
 • obsługa wierzytelności krajowych i zagranicznych w jednej Kancelarii
 • windykacja w języku niemieckim, kontakt z klientem w języku polskim
 • windykacja na koszt dłużnika

Zobacz także pakiet: “windykacja” oraz “windykacja we Francji”

Produkty prawne

Pakiet "windykacja we Francji"

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie odzyskiwania wierzytelności od dłużników mających siedzibę na terenie Francji w obrocie B2B i B2C. Postępowanie prowadzone jest w języku francuskim przez francuskojęzycznych prawników Kancelarii z zachowaniem wymogów prawa francuskiego, a także – jeśli zachodzi taka potrzeba – przez zagraniczne kancelarie prawne, z którymi Kancelaria współpracuje.

Pakiet obejmuje:

 1. analizę wierzytelności i możliwości jej sądowego dochodzenia (prawo właściwe, jurysdykcja, terminy przedawnienia)
 2. przygotowanie i wystosowanie dwóch wezwań do zapłaty
 3. kontakt telefoniczny oraz mailowy z dłużnikiem
 4. prowadzenie negocjacji ugodowych z dłużnikiem
 5. sporządzenie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia na warunkach uzgodnionych z Klientem i jego dłużnikiem
 6. ustalenie mechanizmu zabezpieczenia płatności na rzecz wierzyciela w ugodzie zawieranej z dłużnikiem
 7. doradztwo prawne w zakresie usprawnienia obsługi wierzytelności powstających w przyszłości

Korzyści:

 • dostęp do profesjonalnej obsługi zagranicznych wierzytelności
 • obsługa wierzytelności krajowych i zagranicznych w jednej Kancelarii
 • windykacja w języku francuskim, kontakt z klientem w języku polskim

Zobacz także pakiet: “windykacja” oraz “windykacja w Niemczech”

Zasady współpracy

Jasne zasady współpracy.

Budujemy trwałe relacje w oparciu o następujące modele współpracy

Doraźna obsługa prawna
Kiedy potrzebujesz jednorazowej konsultacji lub pomocy prawnej, albo kiedy chciałbyś przekonać się o jakości naszych usług.
01
Regularna obsługa prawna przedsiębiorcy bez stałego abonamentu
Idealne rozwiązanie dla Klientów potrzebujących regularnego, choć sporadycznego wsparcia prawnego bez stałego abonamentu, którzy chcieliby mieć z góry ustalone zasady współpracy z Kancelarią. Rozliczanie następuje w oparciu o stawki godzinowe albo wycenę danej usługi.
02
Stała i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorcy
Najszerszy pakiet bazujący na abonamencie rozliczanym godzinowo lub w ramach stałego ryczałtu odpowiedniego do prognozowanego obciążenia Kancelarii. Pakiet idealny dla Klientów potrzebujących nie tyle dużego, co regularnego wsparcia prawnego. Ścisła współpraca Klienta z Kancelarią pozwala na optymalizację czasu i kosztów obsługi prawnej. Z uwagi na rezerwację zasobów Kancelarii usługi świadczone są priorytetowo.
03
Wsparcie wewnętrznego działu prawnego (in-house) przy kompleksowych projektach
Kiedy chciałbyś wesprzeć swój personel i odwołać się do wiedzy i doświadczenia Kancelarii, albo kiedy sprawa wymaga pilnej reakcji, a brakuje Ci odpowiednich zasobów. Rozwiązanie optymalne dla Klientów realizujących skomplikowane projekty wymagające odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia, albo w sytuacji chwilowego przeciążenia własnego personelu prowadzonymi sprawami.
04

Nasze usługi świadczymy w siedzibie Kancelarii, w siedzibie Klienta lub w innych miejscach wskazanych przez Klienta (sądy, kancelarie notarialne, miejsca negocjacji umów etc.), a ponadto w siedzibach zaprzyjaźnionych kancelarii m.in. we Frankfurcie nad Odrą i Berlinie.

Obsługę prawną świadczymy także za pośrednictwem nowoczesnych środków porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie korespondencji elektronicznej, telekonferencji i wideokonferencji oraz wybranych przez Klienta platform on-line.

Oferujemy jasne i elastyczne metody rozliczeń oraz możliwość indywidualnego dopasowania oferty do potrzeb naszych Klientów.
Wynagrodzenie godzinowe + limit czasu CAP
Wynagrodzenie godzinowe + limit czasu CAP
Najkorzystniejszy model wynagradzania przy doraźnej, albo sporadycznej pomocy prawnej, jeżeli zakres pracy lub jej ilość jest trudna do oszacowania.

Stawka godzinowa podlega negocjacji w zależności od stopnia złożoności sprawy i wolumenu świadczonych usług.

Dla niektórych spraw istnieje możliwość ustalenia limitu liczby godzin (tzw. CAP), wtedy rozliczenie następować będzie godzinowo, nie przekroczy jednak ustalonego budżetu.

Wynagrodzenie godzinowe ustalane jest dla spraw, w których nie da się z góry oszacować dokładnego nakładu pracy Kancelarii.
Wynagrodzenie kwotowe
Wynagrodzenie kwotowe
Ustalane indywidualnie z Klientem dla spraw, których nakład pracy możliwy jest do oszacowania ze względu na charakter sprawy i stopień jej skomplikowania lub doświadczenie Kancelarii. Model wynagrodzenia stosowany często przy sprzedaży oferowanych przez Kancelarię produktów.
Wynagrodzenie ryczałtowe przy stałej obsłudze prawnej
Wynagrodzenie ryczałtowe przy stałej obsłudze prawnej
Stały i nieprzerwany dostęp do obsługi prawnej w ramach precyzyjnie określonego budżetu we wszystkich obszarach specjalizacji Kancelarii.

Budżet może zostać określony jako stała kwota, bądź może opierać się o zadeklarowaną w oparciu o potrzeby Klienta ilość godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz ustaloną stawkę godzinową. Model ten zakłada stosowanie niższej, preferencyjnej stawki godzinowej w ramach określonego pakietu godzin.
Premia za sukces (success fee)
Premia za sukces (success fee)
Wynagrodzenie uzależnione od efektu pracy Kancelarii za osiągnięcie zakładanego celu.

Model, w którym Kancelaria przejmuje na siebie część ryzyka związanego z uzyskaniem korzystnego dla Klienta rezultatu, stosowany zarówno z system ryczałtowym jak i godzinowym, najczęściej w sporach sądowych i administracyjnych.
Sprawy sądowe
Sprawy sądowe
Warunki współpracy określane są w sposób elastyczny, uwzględniający rodzaj sprawy i stopień jej skomplikowania oraz sytuację procesową Klienta.

W zależności od prognozowanego zaangażowania Kancelarii rozliczenie następuje z przyjęciem sprawy do prowadzenia, a następnie wraz z podejmowaniem kolejnych czynności procesowych w oparciu o stosowane przez Kancelarię modele wynagradzania, tj. według stawki godzinowej, kwotowo lub za każdy kolejny termin rozprawy.

W celu minimalizacji kosztów możliwe jest rozłożenie ryzyka pomiędzy Klientem a Kancelarią i uzgodnienie premii za sukces płatnej po pozytywnym zakończeniu sprawy.

Kariera

Dołącz do zespołu specjalistów.

Doskonale wiemy jak ważny jest czynnik ludzki,
dlatego dbamy o staranny dobór prawników dla twoich spraw.

Stażysta
Wrocław
Szczegóły
Aplikant I roku
Wrocław
Szczegóły

Nie znalazłaś/-eś oferty dla siebie, a chcesz dołączyć do naszego zespołu?
Napisz na rekrutacja w domenie Kancelarii.

Kariera

Stażysta

Wrocław
 

Oferta skierowana jest do studentów 4 lub 5 roku prawa posiadających bardzo dobre wyniki w nauce, którzy chcieliby zapoznać się z praktycznym stosowaniem prawa polskiego i europejskiego w nowocześnie zarządzanej Kancelarii świadczącej usługi na rzecz klientów polskich i zagranicznych. 

Do podjęcia stażu wymagana jest solidna znajomość prawa cywilnego i handlowego oraz postępowania cywilnego, zainteresowanie dziedzinami prawa będącymi specjalizacją Kancelarii oraz biegła znajomość co najmniej jednego z następujących języków obcych: niemiecki, francuski, angielski, w tym terminologii prawniczej.

Kwalifikacje i umiejętności

Od kandydatów oczekujemy ponadto umiejętności obsługi systemów informacji prawnej oraz pakietu biurowego MS Office, a ponadto umiejętności organizacji pracy i zarządzania czasem.

Minimalny okres stażu: 3 miesiące. 

Wymagana dyspozycyjność min. 20h / tydzień (według indywidualnie opracowanego planu).

Do głównych zadań stażysty będzie należeć:

 • analiza orzecznictwa i doktryny pod kątem konkretnych zagadnień prawnych
 • przygotowanie projektów pism procesowych
 • bieżące monitorowanie zleconych tematów
 • wykonywanie prac biurowych i administracyjno-technicznych
 • realizowanie innych zadań zleconych przez prawników Kancelarii

Oferujemy:

 • wprowadzenie do wykonywania zawodu prawniczego oraz możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń w zawodzie
 • przyjazną atmosferę w dynamicznym zespole
 • tutoring na czas odbywania praktyk 
 • certyfikat odbycia praktyki zawodowej
 • możliwość nawiązania stałej współpracy po zakończeniu praktyki

Staż jest nieodpłatny, przy czym wyróżniającym się stażystom możemy zaproponować pracę na stanowisku paralegal.

Zgłoszenia zawierające życiorys, list motywacyjny oraz kartę przebiegu studiów w formie PDF wraz z kontaktowym numerem telefonu i  zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@skplegal.pl. Prosimy o oznaczenie tematu wiadomości według następującego schematu: [Staż] Imię i nazwisko

Dziękujemy za wszystkie przesłane kandydatury. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Kariera

Aplikant I roku

Wrocław
 

Ofertę kierujemy do aplikantów rozpoczynających aplikację radcowską lub adwokacką, a ponadto do absolwentów prawa zamierzających przystąpić do egzaminu.

Od kandydatów oczekujemy ugruntowanej znajomości prawa cywilnego i handlowego, a także zainteresowania dziedzinami prawa będącymi specjalizacją Kancelarii. Do nawiązania współpracy niezbędne jest wcześniejsze doświadczenie zdobyte w ramach praktyk lub pracy w kancelarii prawnej, spółce prawa handlowego, studenckiej poradni prawnej lub w ramach innych projektów realizowanych w czasie studiów.

Prowadzimy projekty transgraniczne, dlatego znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, w tym terminologii prawniczej, będzie mile widziana. Jeśli dawno nie używałeś języka albo nie masz doświadczenia w pracy z językiem, nie martw się. Chętnie pomożemy Ci w odświeżeniu oraz rozwoju Twoich umiejętności językowych!

Od kandydatów oczekujemy ponadto:
 • samodzielności i zaangażowania w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • zdyscyplinowania i dobrej organizacji pracy
 • umiejętności analitycznego myślenia, kreatywności oraz skrupulatności
 • zaangażowania i otwartości
 • wysokiej kultury osobistej
 • znajomości pakietu MS Office
Oferujemy:
 • objęcie patronatem przez cały okres odbywania aplikacji
 • pracę bezpośrednio z partnerami w płaskiej strukturze organizacyjnej w małym i zgranym zespole
 • mentoring przez cały okres współpracy
 • wzajemny szacunek i lojalność
 • udział w ciekawych projektach, w tym o charakterze transgranicznym
 • kontakt z międzynarodowym środowiskiem prawniczym
 • uczestnictwo w szkoleniach  wewnętrznych i zewnętrznych
 • wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę, bądź umowę zlecenia w zależności od przyjętego modelu współpracy
 • elastyczny czas pracy
 • pracę w przyjaznej atmosferze w centrum miasta
Twój zakres obowiązków:
 • sporządzanie projektów pozwów, pism procesowych, umów i opinii prawnych
 • sporządzanie wewnętrznych notatek i analiz prawnych w zakresie obowiązującego stanu prawnego
 • udział w bieżącej obsłudze prawnej klientów kancelarii
 • kontakt z sądami i urzędami
 • prowadzenie spraw sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych

Warunki współpracy ustalamy indywidualnie z aplikantem w zależności od poziomu rozwoju i posiadanych umiejętności.

Zgłoszenia zawierające życiorys i list motywacyjny wraz z podaniem preferowanej formy współpracy i  oczekiwanego wynagrodzenia oraz kontaktowym numerem telefonu prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@skplegal.pl. Prosimy o oznaczenie tematu wiadomości według następującego schematu: [Aplikant] Imię i nazwisko.

Dziękujemy za wszystkie przesłane kandydatury. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Poprzez przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz w pozostałych dokumentach rekrutacyjnych dołączonych do CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, bez potrzeby sporządzania odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szczerba & Kasiński Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp.p., ul. Świdnicka 5/5, 50-064 Wrocław, NIP: 8971846666, e-mail: skp@skplegal.pl. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko objęte aplikacją, nie dłużej niż przez 3 miesiące, albo do czasu wycofania zgody. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Kontakt

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Napisz, zadzwoń lub odwiedź nas w naszej siedzibie.

Siedziba

Szczerba & Kasiński Kancelaria Radcy
Prawnego i Adwokata Sp.p.

ul. Świdnicka 5/5
50-064 Wrocław

NIP: 8971846666, KRS: 0000699726

ING Bank Śląski S.A., SWIFT/BIC: INGBPLPW
Konto PLN: 21 1050 1575 1000 0092 4866 9716
Konto EUR: 62 1050 1575 1000 0092 4866 9948

Zaprzyjaźnione kancelarie
Niemcy

Berlin

Frankfurt nad Odrą

Francja
Paryż
Szwajcaria
Genewa

Kontakt

Szybko i sprawnie.

skorzystaj z formularza online w celu szybkiego kontaktu,
pamiętaj jednak, aby dane kontaktowe były poprawne.

 • * Pola obowiązkowe
  — Kopia Państwa wiadomości zostanie automatycznie wysłana na podany wyżej adres e-mail
  — Wysłanie zapytania nie powoduje nawiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego między Państwem, a Kancelarią


  Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie według zasad zawartych w Polityce prywatności.