Własność intelektualna

Własność intelektualna - SKP Legal SZCZERBA & KASIŃSKI

Własność intelektualna jest ważna w każdym przedsiębiorstwie, nie tylko w branży IT. Ochrona własności intelektualnej, w tym praw autorskich do grafik, logotypów, książek czy artykułów, a także oprogramowania i baz danych oraz know how i praw własności przemysłowej wymaga profesjonalnego doradztwa prawnego celem należytego zabezpieczenia interesów podmiotu praw własności intelektualnej – przedsiębiorcy albo osoby fizycznej.

Zapewniamy wsparcie w zakresie ochrony praw na dobrach niematerialnych obejmujące w szczególności:

  • przygotowywanie umów dotyczących wykorzystywania i przenoszenia praw niematerialnych,
  • opracowywanie zagadnień dotyczących obrotu dobrami niematerialnymi, w tym postaciami z gier komputerowych oraz wirtualnymi ruchomościami i nieruchomościami
  • opracowywanie dokumentacji do handlu prawami w obszarze Virtual Reality (VR)
  • reprezentowanie w sprawach własności intelektualnej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w postępowaniach o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych
  • doradztwo prawne w zakresie ochrony wizerunku oraz sporządzenie umów o wykorzystanie wizerunku, np. w kampaniach reklamowych, sesjach zdjęciowych, materiałach video
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z tworzeniem, wykorzystywaniem i przenoszeniem baz danych oraz reprezentowanie w spraw związanych z rejestracją baz danych