Umowy i transakcje handlowe

Umowy i transakcje handlowe - SKP Legal SZCZERBA & KASIŃSKI

Opracowujemy, negocjujemy oraz weryfikujemy umowy i porozumienia zawierane w obrocie gospodarczym przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb oraz standardów przyjętych w danej branży:

  • pomagamy w wyborze rodzaju umowy i formy jej zawarcia oraz w ustanowieniu warunków brzegowych dla założonych celów biznesowych
  • sporządzamy, opiniujemy oraz negocjujemy projekty umów, porozumień i ogólnych warunków umów (OWU) pod kątem potrzeb biznesowych oraz klauzul niedozwolonych w obrocie B2C
  • dokonujemy wykładni postanowień umownych celem ustalenia zakresu praw i obowiązków stron
  • egzekwujemy na drodze przedsądowej i sądowej prawa i obowiązki stron
  • przygotowujemy i negocjujemy listy intencyjne, klauzule o zachowaniu poufności, klauzule wyłączności oraz klauzule o zakazie konkurencji
  • przygotowujemy złożone umowy inwestycyjne, doradzamy przy inwestowaniu Private Equity / Venture Capital