Prawo pracy

Prawo pracy - SKP Legal SZCZERBA & KASIŃSKI

Wspieramy przedsiębiorców, zarządy spółek oraz działy HR w doborze właściwej formy zatrudnienia oraz w sporządzaniu dokumentacji i rozwiązywaniu bieżących problemów pracowniczych (prawo pracy); specjalizujemy się w obsłudze agencji zatrudnienia (ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych) i zagadnieniach transgranicznego delegowania pracowników.

Główne obszary specjalizacji obejmują:

 • przygotowywanie umów dotyczących świadczenia pracy i usług
 • obsługę agencji pracy tymczasowej, przygotowanie pakietu dokumentacji związanego ze świadczeniem pracy tymczasowej
 • opracowywanie zagadnień związanych z transgranicznym delegowaniem pracowników w ramach prawa polskiego i europejskiego
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania
 • przygotowywanie polityk social media w przedsiębiorstwie, regulujących zasady korzystania z kont e-mail, komunikatorów społecznościowych, portali społecznościowych
 • przygotowywanie umów (kontraktów managerskich) dla członków organów zarządzających przedsiębiorstwem
 • reprezentacja w sporach związanych z roszczeniami z zakresu prawa pracy
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy
 • wsparcie w zakresie klauzul antykonkurencyjnych i klauzul poufności, powierzeniu mienia
 • przygotowanie procesu dotyczącego restrukturyzacji przedsiębiorstwa, w tym zakresie przejmowania zakładu pracy
 • przeprowadzania weryfikacji dokumentacji pracowniczej w przedsiębiorstwie pod kątem zgodności z przepisami prawa
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • regulacje prawne dotyczące pracy zdalnej
 • reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach kontrolnych, przed organami państwowymi, w tym przed Państwową Inspekcją Pracy
 • opracowywanie zagadnień ochrony danych osobowych w stosunkach pracowniczych
 • prawo pracy w ujęciu międzynarodowym