Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości - SKP Legal SZCZERBA & KASIŃSKI

Kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości i zapewnia kompleksową obsługę prawną transakcji na rynku nieruchomości. Obsługujemy inwestorów instytucjonalnych: deweloperów, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorstwa budowalne (generalnych wykonawców i podwykonawców), zarządców nieruchomości, pośredników nieruchomości, jak i inwestorów indywidualnych krajowych i zagranicznych.

Kancelaria prowadzi stałą współpracę z kancelariami notarialnymi na terenie Dolnego Śląska oferując kompleksową obsługę adwokacko-notarialną na każdym etapie realizacji danego przedsięwzięcia, co minimalizuje ryzyko transakcyjne i usprawnia procesy, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa prawnego i unikalną usługę o najwyższej jakości.

Główne obszary specjalizacji obejmują:

 • badanie i ocenę stanu prawnego nieruchomości
 • identyfikowanie i minimalizację ryzyka transakcyjnego
 • sporządzenie i weryfikację umów w obrocie nieruchomościami
 • prowadzenie negocjacji warunków nabycia i zbycia nieruchomości wszystkich rodzajów
 • doradztwo przy nabywaniu nieruchomości o szczególnych wymogach, w tym nieruchomości rolnych i leśnych
 • negocjowanie i sporządzanie umów z uczestnikami procesu budowlanego (generalni wykonawcy, architekci, projektanci, nadzorcy budowlani)
 • doradztwo przy procesach komercjalizacji nieruchomości
 • przygotowywanie umów dotyczących korzystania z nieruchomości, najmu, zarządzania obiektami
 • udział w projektach dotyczących budownictwa komercyjnego: obiekty biurowe, hotelowe, magazynowe, centra handlowe
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących uzyskiwania zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych w ramach realizacji procesu budowlanego, w szczególności pozwoleń na budowę oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do nabycia nieruchomości, w tym przy uzyskiwaniu zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
 • przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji dotyczącej finansowania nabycia nieruchomości w tym za pomocą kredytu, leasingu
 • przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji związanej z leasingiem zwrotnym nieruchomości
 • dokonywanie wpisów w księdze wieczystej (np. zmiany własnościowe wskutek nabycia nieruchomości albo spadkobrania, wpisy hipotek przymusowych)
 • doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości deweloperskich (weryfikacja umów rezerwacyjnych, negocjowanie umów deweloperskich i umów sprzedaży nieruchomości, weryfikacja pod kątem klauzul niedozwolonych)
 • reprezentowanie i kontakty z notariuszem przy dokonywaniu czynności prawych wymagających udziału notariusza
 • przygotowywanie nieruchomości na potrzeby procesów budowlanych (podział/scalanie/rozgraniczanie nieruchomości)
 • opracowanie dokumentacji i reprezentowanie w sprawach dotyczących zmian w planach zagospodarowania przestrzennego / o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych:
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • unieważnianie i ubezskutecznianie zawartych umów
  • zasiedzenie nieruchomości
  • postępowania spadkowe
  • zniesienie współwłasności
  • ustanawianie służebności/dokonywanie zmian treści służebności
  • postępowania rozgraniczeniowe
  • postępowania o naruszenie posiadania
 • doradztwo w zakresie sukcesji i dziedziczenia gospodarstw rolnych