Prawo konkurencji i antymonopolowe

Prawo konkurencji w ramach kompleksowej obsługi prawnej

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w obszarze publicznego i prywatnego prawa konkurencji opracowując kompleksowe rozwiązania biznesowe w relacji B2B oraz B2C:

  • analizujemy umowy oraz działania i praktyki przedsiębiorców pod kątem ich zgodności z polskim i unijnym prawem konkurencji
  • oferujemy wsparcie dla przedsiębiorców w przypadku popełniania przez ich konkurentów czynów nieuczciwej konkurencji (tzw. private enforcement)
  • reprezentujemy klientów w sprawach  niedozwolonych opłat półkowych, nieuczciwej reklamy oraz naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
  • świadczymy kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców w budowaniu relacji z konsumentami w szczególności weryfikujemy zgodność przyjętych rozwiązań pod kątem klauzul niedozwolonych oraz ustawy o prawach konsumenta, instytucji rękojmi, gwarancji, prawa odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa
  • opracowujemy umowy, regulaminy, wzorce umów w obrocie B2C
  • zapewniamy obsługę prawną w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów