Prawo europejskie i postępowania transgraniczne

Prawo europejskie i postepowania transgraniczne w ramach kompleksowej obsługi prawnej

Prawo europejskie stanowi źródło prawa w każdym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, a ponadto przejawia się w praktycznie każdej dziedzinie życia.  Ze względu na pierwszeństwo stosowania, prawo europejskie nie może być pomijane przez strony stosunków prawnych – musi być uwzględniane na równi z krajowymi przepisami.

Od wielu lat zajmujemy się wykładnią i stosowaniem prawa europejskiego i międzynarodowego. Szczególną specjalizacją są postępowania transgraniczne, w szczególności w relacjach polsko-niemieckich i polsko-francuskich. W sposób profesjonalny i rzetelny udzielimy Państwu informacji i pomocy w sprawach dotyczących prawa polskiego i prawa europejskiego, natomiast za pośrednictwem zagranicznych kancelarii partnerskich pomożemy Państwu także w zakresie reprezentacji przed sądami niemieckimi i francuskimi.

Główne obszary specjalizacji obejmują:

  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych na terenie państw Unii Europejskiej w oparciu o tytuły egzekucyjne wystawione w Polsce lub w innych państwach Unii Europejskiej
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych na terenie Polski w oparciu o tytułu egzekucyjne wystawione w państwach Unii Europejskiej
  • prowadzenie postępowań dotyczących upadłości transgranicznej, w tym w zakresie: inicjowania ogłoszenia głównego postępowania upadłościowego i wtórnego postępowania upadłościowego, reprezentowania wierzycieli w transgranicznym postępowaniu upadłościowym, zgłaszania wierzytelności w ramach transgranicznego postępowania upadłościowego
  • międzynarodowe postępowania dotyczące podziału majątku oraz spraw spadkowych
  • w ramach ścisłej współpracy z lokalnymi kancelariami zagranicznymi wspieramy i koordynujemy obsługę prawną naszych Mandantów w postępowaniach sądowych przed sądami, w szczególności na terenie Niemiec, Francji i Szwajcarii