Postępowania sądowe i administracyjne

Postępowania sądowe i administracyjne - SKP Legal SZCZERBA & KASIŃSKI

Oferta Kancelarii obejmuje wszystkie postępowania sądowe i administracyjne na wszystkich etapach postępowań. Prowadzimy postępowania sądowe i reprezentujemy Klientów na każdym etapie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym i organami administracji publicznej.

Główne obszary specjalizacji obejmują:

  • przeprowadzanie analizy i oceny roszczeń przysługujących naszym Mandantom pod kątem doboru optymalnej strategii procesowej
  • doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnych kroków prawnych pod kątem kryteriów przekazanych przez naszych Klientów (koszt postępowania, czas postępowania, zakres postępowania dowodowego etc.)
  • reprezentację w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym
  • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych
  • reprezentację przed sądami pracy w sprawach ze stosunków pracowniczych
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej wszystkich szczebli oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • reprezentację w sprawach cywilnych i gospodarczych w postępowaniach przedsądowych (mediacja, negocjacje ugodowe)
  • w ramach współpracy z lokalnymi kancelariami zagranicznymi koordynujemy i wspieramy naszych Mandantów w postępowaniach prowadzonych przez sądami zagranicznymi, w szczególności na terenie Niemiec, Francji i Szwajcarii
  • reprezentację przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych i Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach zamówień publicznych
  • reprezentację przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów