Franczyza i dystrybucja

Franczyza i dystrybucja w ramach kompleksowej obsługi prawnej

Franczyza jako jeden z systemów sprzedaży obok umów dystrybucyjnych cieszy się nieustanną popularnością. Ścisła współpraca pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi przedsiębiorstwami wymaga profesjonalnego doradztwa prawnego po obu stronach umowy.

Doradzamy w wyborze właściwej formy współpracy zarówno na etapie tworzenia systemu franczyzy jak i przystępowania do takiego systemu:

  • sporządzamy, opiniujemy oraz negocjujemy projekty umów franczyzowych oraz dystrybucyjnych
  • analizujemy umowy oraz porozumienia stron pod kątem naruszenia prawa konkurencji (zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję)
  • dokonujemy wykładni postanowień umownych celem ustalenia zakresu praw i obowiązków stron
  • analizujemy umowy pod kątem możliwości ich wypowiedzenia
  • egzekwujemy na drodze przedsądowej i sądowej prawa i obowiązki stron wynikające z umów franczyzowych i dystrybucyjnych w zakresie dozwolonym przez prawo