Stażysta

Oferta skierowana jest do studentów 4 lub 5 roku prawa posiadających bardzo dobre wyniki w nauce, którzy chcieliby zapoznać się z praktycznym stosowaniem prawa polskiego i europejskiego w nowocześnie zarządzanej Kancelarii świadczącej usługi na rzecz klientów polskich i zagranicznych. 

Do podjęcia stażu wymagana jest solidna znajomość prawa cywilnego i handlowego oraz postępowania cywilnego, zainteresowanie dziedzinami prawa będącymi specjalizacją Kancelarii oraz biegła znajomość co najmniej jednego z następujących języków obcych: niemiecki, francuski, angielski, w tym terminologii prawniczej.

Kwalifikacje i umiejętności

Od kandydatów oczekujemy ponadto umiejętności obsługi systemów informacji prawnej oraz pakietu biurowego MS Office, a ponadto umiejętności organizacji pracy i zarządzania czasem.

Minimalny okres stażu: 3 miesiące. 

Wymagana dyspozycyjność min. 20h / tydzień (według indywidualnie opracowanego planu).

Do głównych zadań stażysty będzie należeć:

  • analiza orzecznictwa i doktryny pod kątem konkretnych zagadnień prawnych
  • przygotowanie projektów pism procesowych
  • bieżące monitorowanie zleconych tematów
  • wykonywanie prac biurowych i administracyjno-technicznych
  • realizowanie innych zadań zleconych przez prawników Kancelarii

Oferujemy:

  • wprowadzenie do wykonywania zawodu prawniczego oraz możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń w zawodzie
  • przyjazną atmosferę w dynamicznym zespole
  • tutoring na czas odbywania praktyk 
  • certyfikat odbycia praktyki zawodowej
  • możliwość nawiązania stałej współpracy po zakończeniu praktyki

Staż jest nieodpłatny, przy czym wyróżniającym się stażystom możemy zaproponować pracę na stanowisku paralegal.

Zgłoszenia zawierające życiorys, list motywacyjny oraz kartę przebiegu studiów w formie PDF wraz z kontaktowym numerem telefonu i  zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@skplegal.pl. Prosimy o oznaczenie tematu wiadomości według następującego schematu: [Staż] Imię i nazwisko

Dziękujemy za wszystkie przesłane kandydatury. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.